BIZNIS REŠENJA

Manija BIZNIS REŠENJA su zapravo paket usluga koji čine internet prezentacija i integrisana web aplikacija koja će automatizovati prodaju Vaših proizvoda profesionalnim kupcima. Namenjena su pre svega veleprodajama i proizvođačima, a odlikuju se mogućnošću neograničenog prilagođavanja Vašim potrebama

ŠTA ZAPRAVO DOBIJATE?

Na prvi pogled dobijate klasičnu internet prezentaciju, ali u suštini reč je o jednom kompleksnom sistemu koji sadrži tri osnovne komponente:

  KLASIČNU INTERNET PREZENTACIJU koja će biti u potpunosti u skladu sa Vašim željama po pitanju dizajna i predviđenih funkcionalnosti i koja će Vas u skaldu sa tim na najbolji mogući način predstavljati svetu.

  WEB APLIKACIJU ZA PRODAJU VAŠIH PROIZVODA KUPCIMA

Aplikaciji se pristupa direktno sa internet prezentacije. Pristup ovom delu sajta imaju samo kupci koji su se prethodno registrovali i kojima ste dodelili korisničko ime i šifru za pristup.Od trenutka pristupa aplikaciji Vaši kupci vrlo lako, zahvaljujući intuitivnom sistemu, mogu pogledati sve proizvode koje nudite, detaljno se informisati o njima, njihovoj ceni, eventualnim rabatima, stanju lagera... Da bi isti naručili od Vas dovoljno je da ih štikliraju i izaberu željenu količinu i proivodi će biti smešteni u korpu za kupovinu. Korpa za kupovinu se u svakom trenutku može ažurirati dodavanjem novih proizvoda ili njihovim brisanjem i promenom količina. Onog trenutka kada je kupac zadovoljan izabranim proizvodima potvrđuje svoju narudžbinu i istog trenutka dobija profakturu sa uputstvom za plaćanje, dok Vama stiže obaveštenje o obavljenoj narudžbini, a ujedno se i vrši rezervacija naručenih proizvoda na lageru.

  WEB APLIKACIJU ZA ADMINISTRIRANJE

Reč je o aplikaciji kojoj pristup imate samo Vi i koja vam pruža nekoliko mogućnosti:
- Dodavanje, brisanje, editovanje i pregled proizvoda koji se nude kupcima, kao i podataka o njima zajedno sa cenama, raspoloživim količinama, rabatima...
- Registracija novih kupaca, njihovo brisanje i pregled podataka o njima.
- Pregled svih narudžbina po raznim karakteristikama.
- Pregled raznih statističkih podataka koji bi Vam mogli pomoći u daljem poslovanju.

Ovo su samo neke od mogućnosti naših Biznis rešenja, a vrlo lako možemo implementirati i neke Vaše specifične želje. Pogledajte CENE BIZNIS REŠENJA, kontaktirajte nas i raspitajte se šta možemo učiniti za Vas.